ניתוב כתובת אימייל בGoogle G-Suite

1. בשלב הראשון ניכנס לקישור https://admin.google.com/supportcenter

2. לאחר שנכנסו לקישור ניכנס ללקוח בו נרצה לעשות את ההעברה ואז נקליד בחיפוש Default routing.


3. במסך הבא שיופיע לנו ניכנס לתוך ה Default routing.


4. במסך הבא שיופיע לנו נלחץ על Add setting ולאחר מכן נצטרך למלא את הפרטים הבאים:

א. Recipient לכתוב את המייל ממנו נרצה להעביר את ההודעה.

ב. Change envelope לכתוב את המייל אליו נרצה להעביר את ההודעה.

ג. Perfrom this action on non-recognized addresses ואז save.

5. לאחר שעשינו שמור נראה את המייל ברשימה.

לתמיכה ומכירות

צור קשר