קודי שגיאה בשירות העברת נתונים Gmail-to-G-Suite

Gmail-to-G-Suite

שלום לקהל לקוחותינו,

באפשרותכם להעביר נתונים כגון דואר אלקטרוני, לוח שנה ועוד לחשבון G Suite שלכם. אנחנו באוקטופוס יכולים לעשות זאת עבורכם כמומחי Google G Suite שלכם. בכל זאת, ניתנת לכם האפשרות לעשות את העברה לבד בעזרת כלי העברת נתונים Gmail-to-G-Suite.

ייתכן שתיתקל בשגיאות הבאות בעת שימוש בשירות העברת הנתונים.

קוד שגיאה פרטים ופתרון 
11001 בקשה או תגובה לא חוקיים. אמת את השלבים בהעברה מסביבת EWS.*
11009 שירות העברת הנתונים פועל בקצב העולה על גבולות מערכת המקור. כדי לפתור בעיה זו, התאם את מהירות ההעברה. ודא ששרת המקור יכול לטפל במספר החיבורים שתבחר.
11019 שרת Exchange מדווח שחלק מהנתונים בתיבת הדואר או כולם מושחתים ולא ניתן להעביר אותם.
כדי לפתור בעיה זו, עיין בתיעוד של Exchange כדי לתקן את הנתונים המושחתים. לאחר מכן, בדוק את השלבים בהעברה מסביבת EWS.*
11021 לחשבון מנהל המערכת שלך אין הרשאות להתחזות נכונה. בדוק את הגדרות ההתחזות. לקבלת פרטים, ראה העברה מסביבת EWS.*
11023 אירעה שגיאה לא צפויה כאשר Google ניסתה לאמת לשרת Exchange. שגיאה זו מציינת אחת מהבעיות הבאות:
  ·   חשבון השירות שמפעיל את מאגר היישומים של EWS מוגדר באופן שגוי.
  ·   EWS אינו יכול לדבר עם הדירקטורי.
  ·   אמון בין היערות מוגדר כראוי.
נסה את שלבי פתרון הבעיות בהעברה מסביבת EWS.*
12001 ייתכן שהמשתמש נמחק מ-G-Suite בזמן שההעברה בוצעה. בדוק את המשתמש והתחל את ההעברה שוב.
15012 בדרך כלל שגיאה זמנית. עצור את ההעברה, המתן 5 דקות והפעל מחדש.
17009 נכשלה יצירת אסימון גישה עם האישורים שסופקו. ייתכן שהאימות פג. צא והפעל מחדש את ההעברה. השלם את השלבים ב-Migrate מ-Gmail ל-G-Suite.
19007 המשתמש חרג ממגבלות האחסון של אנשי קשר האישיים.
* Exchange 2007 ואילך.

בשביל עוד פרטים ופתרונות על קודי שגיאות נוספים.

אוקטופוס פתרונות מחשוב - המומחים שלך לענן

לתמיכה ומכירות

צור קשר