העבר חשבונך לאוקטופוס - השותף העסקי שלך ב Google

איך להעביר את חשבונך לשותף עסקי של Google Workspace (G Suite)

חל על Cloud Identity Premium, Google Drive Enterprise, Google Workspace ושירותים אחרים בתשלום המנוהלים במסוף Google Admin.

אם Google מחייבת אותך ישירות עבור חשבונך, תוכל להעביר את ניהול החשבון לשותף עסקי של Google. השותף עסקי של Google יכול לנהל את חשבונך עבור הארגון שלך ולספק שירותים אחרים, כגון הטמעה ותמיכה. אתה עדיין מנהל המערכת הראשי של חשבונך - ההעברה מאפשרת לשותף העסקי שלך להוסיף אותך כלקוח.


 גישה לשותף עסקי

כאשר אתה מעביר את חשבון Google שלך לשותף עסקי, הגישה שלו לדומיין שלך כוללת את היכולת:
  ·   ניהול או הסרת משתמשים.
  ·   עריכת פרטי משתמש.
  ·   שיחזור סיסמאות משתמש.
  ·   עריכת קבוצות ארגוניות.
יכולות אלה תלויים ברמת הגישה של השותף העסקי. למידע נוסף על גישה לשותף העסקי לדומיין שלך, כולל הגבלת גישה, ראה גישה לשותפים עסקיים של Google לדומיינים שנמכרו מחדש.

 

העבר את חשבונך

כדי להעביר את הניהול של חשבונך לשותף עסקי, Google זקוקה לאסימון העברה. האסימון משלב את חשבונך עם השותף עסקי שלך. כדי לקבל את אסימון ההעברה שלך:

  1.  עבור אל admin.google.com/TransferToken.
  2.   היכנס באמצעות שם המשתמש והסיסמה של מנהל הדומיין שלך ואשר את תנאי השימוש.
         תחת: Enter Reseller's Public Identifier הקש את מזהה המשווק של אוקטופוס: C04jos92u ואשר.
  3.  יצר אסימון העברה: Generate Transfer Token
  4.   תן את הקוד האלפאנומרי של האסימון לשותפ העסקי שלך, הוא יוכל להשלים את ההעברה עבורך.
         הערה: תוקפו של אסימוני העברה יפוג 14 יום לאחר יצירתם.


חיוב לאחר ההעברה

לאחר שהשותף עסקי שלך משלים את ההעברה, החשבון הופך למנוי חדש. כעת אתה מחויב על ידי השותף העסקי שלך, ולא על ידי Google. עבור Google Workspace, השפעות החיוב של ההעברה תלויות בתוכנית החיוב הקודמת שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה חיוב עבור לקוחות שהועברו.

אוקטופוס פתרונות מחשוב - המומחים שלך לענן

לתמיכה ומכירות

צור קשר