פקח על הגישה לאפליקציות פחות מאובטחות

בקרת גישה לאפליקציות פחות מאובטחות


תוכל לחסום ניסיונות כניסה ברמת הדומיין או ברמת הארגון, מתוך אפליקציות או מכשירים שאינם משתמשים בתקני אבטחה מודרניים וסטנדרטים. מאחר שהאפליקציות והמכשירים האלה קלים יותר לפריצה, חסימתם מסייעת לשמור על בטיחות חשבונות המשתמשים.

הפעל אפליקציות פחות מאובטחות כדי לגשת לחשבונות

1. היכנס למסוף הניהול של Google.
היכנס באמצעות חשבון מנהל מערכת, ולא לחשבון הנוכחי שלך example@gmail.com
.2 לחץ על אבטחה < הגדרות בסיסיות.
3. תחת אפליקציות פחות מאובטחות, בחר עבור אל הגדרות של אפליקציות פחות מאובטחות.
4. בתת-תפריט, בחר בלחצן הבחירה אפשר למשתמשים לנהל את הגישה שלהם לאפליקציות פחות מאובטחות.

לאחר שתאפשר למשתמשים לנהל את הגישה שלהם לאפליקציות פחות מאובטחות, המשתמשים המושפעים בקבוצה הנבחרת או ביחידה הארגונית יוכלו להפעיל או לכבות את הגישה לאפליקציות פחות מאובטחות בעצמם.

אכוף גישה לאפליקציות פחות מאובטחות עבור כל המשתמשים

השתמש בהגדרה זו כאשר ברצונך לוודא שלזמן מוגבל, הגישה של אפליקציה פחות מאובטחת זמינה לכל המשתמשים, כגון עבור שדרוגים.
1. היכנס למסוף הניהול של Google.
היכנס באמצעות חשבון מנהל מערכת, ולא לחשבון הנוכחי שלך example@gmail.com
.2 לחץ על אבטחה < הגדרות בסיסיות.
3. תחת אפליקציות פחות מאובטחות, בחר עבור אל הגדרות של אפליקציות פחות מאובטחות.
4. בתת-תפריט, בחר את האפשרות אכיפת גישה לאפליקציות פחות מאובטחות עבור כל המשתמשים.

לאחר שתאפשר גישה לאפליקציות פחות מאובטחות עבור כל המשתמשים, המשתמשים המושפעים בקבוצה הנבחרת או ביחידה הארגונית לא יוכלו לכבות או להפעיל את הגישה לאפליקציות פחות מאובטחות בעצמם. יהיה עליך להגדיר את ההגדרה חזרה ל'אפשר למשתמשים לנהל את הגישה שלהם לאפליקציות פחות מאובטחות", כדי לאפשר להם להפעיל או לכבות גישה לאפליקציות פחות מאובטחות בעצמם.


עמכם צוות אוקטופוס

לתמיכה ומכירות

צור קשר